Hvert år drukner rundt 90 mennesker i Norge, og hele 40% av alle som drukner er over 60 år.

Godt voksne mennesker er overrepresentert i drukningsstatistikken, kanskje fordi de med sin livserfaring og kunnskap kan føle seg litt for trygge. For selv om du er en av de som seiler, padler eller svømmer godt, er du likevel ikke en fisk! Og ulykker skjer jo som kjent helst når du minst venter det.

Kampanjen «Du er ikke en fisk» skal minne hver og en av oss på at det er smart å vise vannvett i sommer.

Vannvettreglene, kort oppsummert:

 

flyte_1
Ha respekt for vann, vær og lokale forhold.

flyte_2
Aldri hopp eller stup der du ikke er kjent.

flyte_3
Du kan ikke redde andre uten først å ta vare på deg selv.

flyte_4
Ved ulykke; varsle først, så redde.

flyte_5
Bruk flytevest og følg Sjøvettreglene når du ferdes i båt.

 

Flere regler finner du her

Flyte er paraplyorganisasjonen for alle som jobber med forebygging av drukning.

Målet med «Du er ikke en fisk» er å øke bevisstheten blant voksne rundt drukning, samt skape nye og gode holdninger om det å være varsom rundt vann.

Flyte jobber både operativt og politisk. På den operative siden skal Flyte bruke drukningsdata til å lage målrettet undervisningsmateriell, holdningskampanjer, veiledere og kurs. Dette kan benyttes av samtlige av medlemsorganisasjonene, kommuner, skolevesen og andre offentlige etater. Flyte vil med dette både etablere et nasjonalt kompetansesenter for drukning og sikre en faktabasert tilnærming til forebygging, og koordinere den forebyggende innsatsen.

Politisk jobber Flyte for etableringen av en nullvisjon for drukning, med en tilhørende tiltaksplan og øremerkede budsjettmidler.

 

«Vi har ingen flere liv å miste. Det er på tide at vi får en helhetlig handlingsplan og en nullvisjon mot drukning»

Visste du at?

  • Rundt 90 mennesker omkommer i drukningsulykker i Norge hvert år

  • 40 % av alle som drukner er over 60 år

  • 87 % prosent av alle som drukner er menn

  • 1 av 3 kan ikke svømme mer enn 200 meter

Flytes medlemmer og samarbeidspartnere