Historikk

Flyte er en organisasjon i stadig utvikling. Siden oppstarten har det skjedd mye innen drukningsforebygging, både internt i organisasjonen og på landsbasis.

 • April 2022

  Flyte blir stiftet.

 • 28. juni 2022

  Flyte blir lansert.

 • Januar 2023

  Flyte arrangerer for første gang Drukningskonferansen på RS Noatun i Horten, der rundt 120 deltakere fra hele Norge møttes for å dele erfaringer og hente ny kunnskap om drukningsforebygging.

 • 25. juli 2023

  Flyte arrangerer markering av verdensdagen for drukningsforebygging på Langkaia i Oslo. 

 • Juni 2023

  Flyte lanserer holdningskampanjen "Du er ikke en fisk! - Vis vannvett.", som har som målsetting å øke bevisstheten i befolkningen rundt vannvett.

 • 15. august 2023

  Regjeringen etablerer nullvisjon mot drukning og opplyser om at det også skal utarbeides en tilhørende handlingsplan.

 • 28. august 2023

  Flyte gjennomfører sitt første årsmøte.

 • 17. september 2023

  Flyte deltar på innspillsmøte hos Nærings- og fiskeridepartementet. Vi ble invitert for å bidra med- og presentere våre innspill til handlingsplan for nullvisjon mot drukning.