Medlemmer

1download

Av-og-til

Av-og-til er en alkovettorganisasjon, som vil bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle. Alkovett er spesielt viktig på noen områder, og satsningsområdene for perioden 2021-2025 er: folkehelse, barn og unge, båt- og sjøliv, ungdom og alkohol, og idrett. Bak Av-og-til står bredden av det frivillige Norge. 46 organisasjoner er medlemmer, og en rekke nasjonale og lokale samarbeidspartnere. 

bpi_logo_cmyk-velg

Bad, Park og Idrett

BAD, PARK OG IDRETT (BPI) er en landsomfattende, åpen medlemsorganisasjon som arbeider for en fremtidsrettet utvikling innen fagområdene park, idrett, friluftsliv og bad. BPI arbeider med formidling av informasjon, faglig utvikling og kompetanseheving for personer som er tilknyttet fagområdene, og har erfaring med kursing i vedlikehold, drift, administrasjon og nytenkning innen bad-, park- og idrettsanleggssektoren.

1200px-dnt_logo.svg

Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med  over 300 000 medlemmer i 56 lokale medlemsforeninger over hele landet. DNT tilrettelegger for et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur- og kulturverdier. DNTs visjon er å bidra til naturopplevelse for livet! 

knbf_blue_emblem

KNBF - Båtforbundet

KNBF - Båtforbundet er Norges største landsdekkende interesseorganisasjon for fritidsbåteiere og -brukere. KNBF har mer enn 390 medlemsforeninger og 43.000 medlemmer, inkludert personlige medlemmer. KNBF arbeider for et bedre båtliv på naturens premisser. KNBF er en sammenslutning av båtforeninger, båtklubber, lag og personlige tilsluttede medlemmer.

CroppedImage

MA - Rusfri Trafikk

MA - Rusfri Trafikk er en medlemsbasert trafikksikkerhetsorganisasjon som særlig arbeider for en rusfri trafikk (på sjø og land). Det langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli hardt skadd som følge av ruspåvirket kjøring – Nullvisjonen. Organisasjonen arbeider for at ingen trafikanter skal utsettes for medtrafikanter påvirket av alkohol, narkotika og medikamenter.

norges-dykkerforbund.

Norges Dykkerforbund

Norges Dykkeforbund (NDF) organiserer konkurranseidrettene undervannsrugby, undervannsjakt, undervannsfoto og apnea (avansert fridykking). Andre aktiviteter er fridykking, sportsdykkeropplæring, ulike emnekurs og andre relaterte kurs. NDF er tilknyttet Norges Idrettsforbund og det internasjonale dykkeforbundet, CMAS.

logo_nls_nett

Norges Livredningsselskap

Norges Livredningsselskap (NLS) er en landsomfattende ideell organisasjon som arbeider for å fremme kunnskap om selvberging, svømming, livredning, førstehjelp og sikkerhet. Organisasjonen ble stiftet i 1906. NLS visjon er å lære alle å ferdes trygt i, på og ved vann. Dette gjøres gjennom opplysningsarbeid og forebyggende tiltak, opplæring av publikum, og utdanning av instruktører.

npf-nett

Norges Padleforbund

Norges Padleforbund (NPF) ble stiftet i 1934, og er et særforbund i Norges Idrettsforbund. NPF har "Padleglede for alle!" som visjon, og mål om å fremme padlesporten i Norge, fremme forståelse for hensynsfull opptreden i naturen blant sine medlemmer, og sørge for at all padling drives på sikkerhetsmessig forsvarlig vis slik at ulykker unngås.

nsf-nett

Norges Svømmeforbund

Norges Svømmeforbund (NSF) ble stiftet i 1910, og er tilsluttet Norges idrettsforbund. NSF skal arbeide for at alle gis muligheter til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. NSF skal være en ledende organisasjon for å fremme svømmeaktiviteter og livredning. Mottoet er «Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder».

hovedlogo_standardsize-1_rgb

Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon, som har om lag 100 lokallag over hele Norge og jobber i mer enn 35 land. Norsk Folkehjelp ble stiftet i 1939 som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Målet er å bedre folks levekår og bidra til et demokratisk, rettferdig og trygt samfunn. I Norge jobber Norsk Folkehjelp på to områder: Førstehjelp og redningstjeneste, i tillegg til flyktnings- og inkluderingsarbeid.

1280px-redningsselskapet_logo

Redningsselskapet

Redningsselskapet (RS) er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1891. RS jobber for å gjøre det tryggere å ferdes på og ved sjøen, og visjonen er at ingen skal drukne. RS har redningsskøyter i beredskap langs hele kysten og på to innsjøer. RS arbeider med drukningsforebygging blant barn, unge og voksne.

skafor-2

Skadeforebyggende Forum

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en ideell medlemsorganisasjon. Oppdraget er å formidle kunnskap om skader, ulykker og forebygging, og motivere til innsats. Skafor samarbeider med kommuner, organisasjoner, myndigheter og næringsliv over hele landet.

turskoyting_logo_2048-(1)

Turskøyting

Foreningen Turskøyting fremmer turskøyting som positiv friluftsaktivitet i Norge  gjennom kursvirksomhet, fellesturer og informasjonsarbeid mot utøvere, media og myndigheter. Foreningen ble etablert i 2020, basert på virksomhet siden 2004.  Opplæring i sikker ferdsel på is er foreningens viktigste oppgave. Dette er grunnlaget for naturopplevelse og sosiale turer. Vårt leveregel er: Det finnes ikke sikker is, bare sikre skøytere. 

leirskole-logo

Norsk Leirskoleforening

Norsk Leirskoleforening (NLF) er en pedagogisk interesseforening som på fritt grunnlag samarbeider med aktuelle myndigheter og andre organisasjoner. Våre 51 medlemsleirskoler ligger spredt langs kysten og i fjellet, ofte utenfor allfarvei i unik norsk natur, tett på sjø, elv eller hav. Leirskoletilbudet er en lovfestet del av grunnskolen. Hvert år får over 50 000 elever praktisk opplæring i trygg ferdsel ved, på og i vann, gjennom varierte aktiviteter under alle slags værforhold.

pensjonistforbundet-logo

Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet har 257 000 medlemmer, over 750 lokalforeninger og 10 000 frivillige.

Lokallagene er spredt over hele landet, og danner selve grunnmuren i
forbundet. Hver lokalforening har unik kunnskap om hvilke muligheter og
utfordringer som rører seg for pensjonister i sitt lokalmiljø. Gjennom
lokalforeningene kan medlemmer engasjere seg i viktige, lokale saker,
ta del i sosiale utflukter og aktiviteter, og finne vennskap og tilhørighet.

forbundet-kysten-logo-nett

Forbundet KYSTEN

Forbundet KYSTEN består av 132 kystlag og over 10,000 medlemmer. Forbundet har lenge vernet om Norges maritime kulturarv. Organisasjonen er særlig kjent for sitt arbeid med å bevare eldre fartøyer og kystmiljøer, under mottoet "Vern gjennom bruk".

Les mer om Forbundet KYSTEN
badstulauget

Norges Badstulaug

Norges Badstulaug er en ideell forening stiftet i 2017, og har «badstue til folket!» som motto. Foreningens formål er å fremme og styrke badstukultur og allmenhetens tilgang til badstue, og gjennom dette bidra til god folkehelse og lavterskel friluftsliv. Badstulauget er i sterk vekst, og har mer enn 110 badstuforeninger og -bedrifter over hele Norge som medlemmer, i tillegg til personlige medlemmer. Medlemmene representerer flere hundre tusen besøkende årlig. Et badstuebesøk innebærer i de fleste tilfeller også bading, og det er arbeidet med de badendes sikkerhet badstulauget nå ønsker å gjøre noe med.

Les mer om Norges Badstulaug

Bli medlem

Alle ideelle organisasjoner som har drukningsforebygging som en del av virksomheten eller formålet kan bli medlem i Flyte.

Les mer om medlemskap her