_presse_johnnyvaetnordskog_vn_6711-
Daglig leder i Flyte Mia Bergmann og Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth

Forventer prioritering av drukningsforebygging

Horten, 25. januar 2024. Mens antall drepte i trafikken har hatt dramatisk nedgang de siste 50 årene, har nedgangen i antall drukningsulykker vært langt lavere. Foreningen Flyte oppfordrer nå til et kollektivt løft i kampen mot drukning.

I 2023 omkom 118 mennesker i trafikken, og 79 mennesker i drukningsulykker i Norge, ifølge statistikk fra SSB og Redningsselskapet. Ifølge myndighetene selv har det helt siden 1970 vært drevet et langsiktig og målrettet trafikksikkerhetsarbeid i Norge, som har gitt resultater. Antallet drepte per år er redusert fra 560 i 1970 til om lag 100 de siste årene. Etter at det ble vedtatt en nullvisjon med tilhørende handlingsplan i 2002 har reduksjonen i antall drepte i trafikken falt dramatisk. Med den nylig vedtatte nullvisjonen mot drukningsulykker og en handlingsplan under utarbeiding, mener Flyte det er på høy tid med en tilsvarende prioritering av drukningsforebygging.
– Nullvisjonen som ble vedtatt av regjeringen i august i fjor, og handlingsplanen det nå arbeides med er utrolig viktige milepæler i drukningsforebyggingsarbeidet. Samtidig er det viktig at regjeringen følger opp nullvisjonen og handlingsplanen med reell politikk, og øker bevilgningene til arbeidet med forebygging av drukningsulykker, sier politisk rådgiver i Flyte, Siv Jensen.

2f7627d65-5775-46f2-888e-9023911870f8-w_960
Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth holdt åpningstale under Flytekonferansen.

God dialog gir forsiktig optimisme
Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth holdt åpningstalen på Flytekonferansen i Horten denne uke, og løftet selv frem betydningen av nullvisjonen og handlingsplanen. Statsråden hadde også møte med Flyte, hvor handlingsplanen var et sentralt tema.
– Vi opplever at statsråden har forståelse for viktigheten av å løfte dette arbeidet nå, og har derfor forventninger til en konkret handlingsplan og at det bevilges penger til arbeidet i neste års statsbudsjett. Det er helt nødvendig dersom visjoner og planer skal kunne bli til resultater, sier Jensen.

_presse_johnnyvaetnordskog_vn_8162-
Borgar Ness svømmelærer i Verdal kommune, Linda Myrset Dønnem visepresident i Norges Svømmeforbund og Kristin Hegna Prosjekt- og markedsansvarlig i MA - Rusfri trafikk.

Trenger styrket kollektiv innsats
I Norge er det mange som er engasjert i arbeidet med å forebygge drukningsulykker. Flyte jobber blant annet for at samhandlingen mellom alle disse skal styrkes, og for at innsats og tiltak samordnes etter en felles plan.
– I tillegg til prioritering og ressurser fra myndighetene, er vi avhengige av en sterk kollektiv innsats dersom vi skal lykkes med målet om kraftig reduksjon i antallet drukningsulykker i Norge. Årsakene til drukning er mange, og det er mange store og små tiltak som må virke sammen dersom vi skal oppnå varig endring. Vi opplever stor oppslutning og engasjement blant alle involverte, og har tro på at vi skal kunne bygge et enda sterkere lag i tiden som kommer, sier daglig leder i Flyte, Mia Bergmann.

417444902_399696369386899_3546614882204547892_n
President i Norges Livredningsselskap Claire Alfonso og Regional Advisor -Road Safety, Violence & Injury Prevention i WHO Jonathon Passmore

En viktig arena
Flytekonferansen ble i år arrangert for andre gang på RS Noatun i Horten, og er allerede etablert som en viktig arena for alle som arbeider med drukningsforebygging i Norge. Årets konferanse samlet rundt 150 deltakere og varte i to dager, med innlegg fra fagfolk fra inn- og utland. Blant annet snakket Jonathan Passmore fra Verdens Helseorganisasjon om drukningsforebygging i Europa, og Mikael Olausson fra Svenska Livräddingssällskapet delte læring om den svenske handlingsplanen. I tillegg var det fokus på svømmeopplæring og vannsikring i kommuner. Torsdag var det blant annet paneldebatt om den norske handlingsplanen som er under utarbeidelse, med blant annet sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen, Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) og statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt fra Helse- og omsorgsdepartementet.
– Å samle så mange av de som til daglig bidrar i drukningsforebyggingen gir ekstra kraft til arbeidet. Det har stor verdi å kunne styrke kompetansen, dele erfaringer og idéer og ikke minst skape en felles forståelse for det videre arbeidet, avslutter Bergmann.

Om Flyte
Flyte er paraplyorganisasjonen for alle aktører som jobber for å redusere antallet drukningsulykker i Norge. Flyte ble stiftet våren 2022 av Redningsselskapet, Norges Svømmeforbund, Norges Livredningsselskap, Norges Padleforbund, Den Norske Turistforening og NTNU med støtte fra Hans Herman Horns stiftelse. Flyte samler i dag 14 medlemsorganisasjoner, og arbeider med å koordinere det drukningsforebyggende arbeidet. Målet er å redusere antallet drukningsulykker i Norge, i tråd med myndighetenes nullvisjon og nasjonal handlingsplan mot drukningsulykker som er under utarbeiding.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Mia Bergmann, daglig leder i Flyte
Tlf. 992 30 112 eller e-post: mia.bergmann@flyte.no

Siv Jensen, politisk rådgiver i Flyte
Tlf. 930 63 618 eller e-post: siv.jensen@flyte.no