1695036316410
Bilde av Kommunikasjons- og administrasjonsansvarlig Nora Øverås og Daglig leder Siv Jensen ved Nærings- og fiskeridepartementet.

Flyte med innspill til handlingsplan for nullvisjon

17. september deltok vi på innspillsmøte for handlingsplan for nullvisjon for drukning hos Nærings- og fiskeridepartementet.

I går var Siv og Nora på møte hos Nærings- og fiskeridepartementet der vi og flere av våre medlemsorganisasjoner stilte for å legge frem våre innspill til handlingsplanen for nullvisjonen for drukning. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran takket for gode innspill og lovet fortgang i arbeidet med handlingsplanen.

Flyte og våre medlemsorganisasjoner mener kort fortalt at handlingsplanen må inneholde tiltak som:

  • Styrket svømmeopplæring
  •  Kompetansebygging
  • Livredning og førstehjelp (HLR)
  • Informasjon og kompetansebygging i befolkningen
  • Sikkerhetstiltak i kommunene
  • Etablering av nasjonalt kompetansesenter for drukningsforebygging
  • Bruk av teknologi og innovasjon
  • En fast post i statsbudsjettet til økt vannkompetanse og drukningsforebygging

Vi er spente på fortsettelsen og ønsker å bidra med vårt engasjement og all kompetansen vi og våre medlemsorganisasjoner innehar.