1medlemslogoer-ny

Vi krever nullvisjon for omkomne i drukningsulykker

Vi venter utålmodig på regjering og storting.

Innlegget er publisert i Aftenposten

Rundt 90 mennesker omkommer i drukningsulykker i Norge hvert eneste år. Bak hvert tall er et menneskeliv og mange pårørende. Nå må regjeringen handle!

FN vedtok resolusjonen om global drukningsforebygging i 2021. I år fulgte World Health Organization (WHO) opp ved å oppfordre medlemsstatene til å intensivere arbeidet med å forebygge drukning. WHO anbefaler bedre kartlegging og en egen nasjonal ressurs for drukningsforebygging. Arbeidet må skje på tvers av sektorer, og folk må få informasjon og opplæring, slik at vi alle kan forebygge drukning. Ett viktig premiss er at det må følge med penger.

Ingenting å lure på

Forfatterne av dette innlegget representerer organisasjoner som har jobbet for å forebygge drukning i mange tiår. Paraplyorganisasjonen Flyte ble stiftet fordi vi så behovet for å samle ressursene og for å få en helhet i arbeidet med drukningsforebygging.

Det gjøres et stort og viktig arbeid med drukningsforebygging fra vår side, men vi venter utålmodig på regjering og storting. Det nytter lite med ord og resolusjoner, dersom det ikke følges opp med konkrete tiltak og midler.

Vi har hatt en nullvisjon for drepte og hardt skadede i trafikken i over 20 år, med gode resultater. Vi trenger det samme for drukning. Det finnes en nullvisjon for omkomne og hardt skadede fra fritidsbåt og næringsfartøy. Regjeringen varslet i vinter at den vil vurdere en nullvisjon mot all drukning. Det er ingenting å lure på. Det gir lite mening å etablere en nullvisjon for drukning fra båt, men fortsette å akseptere drukning under bading og andre aktiviteter.

Vi krever:

  • En nullvisjon for omkomne og hardt skadede i drukningsulykker.
  • En konkret nasjonal handlingsplan og ressurser til formålet.
  • En forbedring av grunnlaget for drukningsstatistikken for målrettet forebygging.

Hver sommer er politikere bekymret over drukningstallene, men de unnlater å iverksette tiltak. Ord må bli til handling. Vi i Flyte står klare til å bistå regjeringen og Stortinget i gjennomføringen.

Innlegget er signert av:

Siv Jensen, daglig leder, Flyte

Grete Herlofson, generalsekretær, Redningsselskapet

Amalie Hilde Tofte, styreleder, Norsk Folkehjelp

Dag Terje Solvang, generalsekretær, Den Norske Turistforening

Claire Ann V. Alfonso, president, Norges Livredningsselskap

Bjørn Soleng, generalsekretær, Norges Svømmeforbund

Sven Nordby Anderssen, generalsekretær, Norges Padleforbund

Stian Olsen Kaiander, generalsekretær, Norges Dykkerforbund

Eva Jakobson Vaagland, daglig leder, Skadeforebyggende Forum

Eli Marie Stavlund, fungerende generalsekretær, Av og Til

Marianne Mittet Solbraa, styreleder, Motorførernes Avholdsforbund (MA) – Rusfri trafikk

Stig Smith, generalsekretær, Kongelig Norsk Båtforbund

Egil Galaaen Gjølme, Førstelektor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Espen Opedal, direktør, Tryg Norge

Magnus Ryhjell, daglig leder, Norboat

Nina Edwardsen, daglig leder, Bad, Park og Idrett

Se innlegget i Aftenposten