1693322002826
Bilde av styret i Flyte, representanter fra medlemsorganisasjonene og samarbeidspartnerne våre.

Første årsmøte overstått

Det første årsmøtet i Flytes historie er gjennomført.

Alle våre medlemsorgranisasjoner var representert og representanter fra samarbeidspartnerne våre i Hans Herman Horns Stiftelse, Tryg og NTNU var også tilstede. Vi setter stor pris på deres bidrag og engasjement i Flyte.

-Etter å ha eksistert i et drøyt år er vi spesielt stolte av det felles oppropet om en nullvisjon som vi har skapt på tvers av organisasjonene. Dette har gitt gode resultater raskt, og viser viktigheten av samordning og koordinering! Flyte skal fortsette å være en pådriver for å sikre at nullvisjonen følges opp av en nasjonal handlingsplan der alle fagmiljøene blir hørt, sier styreleder i Flyte Kim Hagen Bertheussen.