CroppedImage
Siv Jensen og Mia Bergmann leder møtet med kommune-Norge.

Flyte inviterer til nasjonalt møte om drukningsforebygging

Over 50 kommuner er allerede påmeldt til Flytes drukningsforebyggende møte.

Flyte har tatt initiativ til et møte med beredskapsrådgivere, ordførere og teknisk ansvarlige i kommune-Norge. Over 50 kommuner er allerede påmeldt til det digitale samarbeidsmøtet som skal avholdes 13. juni kl. 11.00 – 12.00. Møtet vil ledes av politisk rådgiver Siv Jensen og daglig leder i Flyte, Mia Bergmann. Hovedtemaet er hvilke tiltak kommunene selv kan gjennomføre for å hindre drukningsulykker.

Hvorfor trengs et slikt møte?

Hvert år drukner rundt 90 mennesker i Norge, noe som er 90 for mange. Selv om det i dag gjøres mye godt arbeid innen drukningsforebygging, er det fortsatt mange utfordringer knyttet til retningslinjer og beste praksis.


Vil etablere «vannsikre kommuner»
Drukningsforebygging starter hos den enkelte. Men kommunene kan også gjøre en rekke tiltak for å redusere antall drukningsulykker. En vannsikker kommune har en plan for sitt drukningsforebyggende arbeid, og tar svømme og livredningsopplæringen i skolen på alvor. Sikring av havner, vann og elver med skilting, livbøyer og leidere er andre tiltak som kan bidra til at færre drukner.

Hovedtemaer for møtet inkluderer:

  • Etablering av vannsikre kommuner: Forankring av ansvar for å skape "vannsikre kommuner" i lokalforvaltningen.
  • Svømme- og livredningsopplæring i skolen
  • Forebyggende arbeid for den voksne befolkningen: Tiltak rettet mot å øke bevisstheten og ferdighetene blant voksne.
  • Sikkerhetsopplæring: Opplæring for personer som har ansvar for sikkerhet ved vannaktiviteter.
  • Opplysningsarbeid: Informasjonskampanjer for å øke generell kunnskap om sikkerhet ved vann.
  • Risikoanalyse og tilsyn: Utførelse av risikoanalyser samt sikkerhet, vedlikehold og tilsyn ved vannområder.

Formålet med Flyte er å forebygge drukning gjennom å være en aktiv og ledende pådriver i det drukningsforebyggende arbeidet. Foreningen fokuserer på å gjennomføre informasjonstiltak, kampanjer og opplæring som en del av en samordnet innsats for å redusere drukningsulykker i Norge.

Alle ordførere, rådmenn/kommunedirektører og ansvarlige for beredskap og skole- og utdanningssektoren er invitert til å delta i møtet.

Ennå ikke påmeldt?
Flyte inviterer alle ordførere, rådmenn/kommunedirektører og ansvarlige for beredskap og skole- og utdanning til et digitalt samarbeidsmøte 13. juni kl. 11.00 – 12.00. Dette møtet markerer starten på en mer koordinert innsats mot drukningsulykker i Norge, og Flyte håper at de deltagende kommunene vil bidra aktivt til å implementere effektive forebyggende tiltak.
 

Meld deg på her