005_web_johnnyvaetnordskog_vn_8856-

Dypdykk: Digitalt møte 7. mars klokken 15.00-16.00

7. mars inviterer vi til vårt første "dypdykk", et digitalt møte vi skal arrangere med jevne mellomrom fremover, der vi diskuterer forskjellige temaer innen drukningsforebygging, gir deg faglig påfyll og presenterer siste nytt fra Flyte. Dypdykk er for alle som engasjerer seg i drukningsforebygging og som ønsker å holde seg oppdatert.

Hell deg en kopp kaffe, logg på og få med deg foredrag fra Helen Witt, Senior Risikovurderingskonsulent ved TrygFonden Kystlivredning i Danmark. Hennes foredrag vil handle om en felles nasjonal innsats på drukningsforebygging i havneområder i Danmark. Witt er medlem av en ekspertgruppe under Transportministeriet som ble etablert etter en Havnesikkerhedskonference i 2022. Gruppen har som mål å synliggjøre problemet med drukningsulykker på havneområder og finne løsninger. De har samlet data gjennom observasjonsstudier, sikkerhetskartlegginger og intervjuer, samt en undersøkelse via Facebook. Resultatene er samlet i en rapport som skal presenteres på Flytekonferansen i 2025, der de vil diskutere videre tiltak basert på ny innsikt. 

Helen Witt er Senior- og Risikovurderingskonsulent ved TrygFonden Kystlivredning i Danmark, hvor hun har arbeidet de siste 13 årene. Hennes ansvarsområde omfatter risikovurdering og sikkerhet ved vann, spesielt der vann og mennesker møtes. Hun har en faglig bakgrunn med en kandidatgrad i geografi og er utdannet Risk Assessor gjennom ILSE. Hun fungerer også som Tutor RA i ILSE. Witt har vært involvert i arbeid knyttet til vann, strender og havner siden 2008, først i Blå Flag Danmark og deretter siden 2011 i TrygFonden.

Vi tar også opp tråden fra Flytekonferansen og diskuterer outputen fra workshopen vi hadde om nasjonal handlingsplan for drukningsforebygging og veien videre. 

 

Meld deg på og bli med pådypdykk!
Send påmelding til nora.overas@flyte.no.