150107417738_b626d1b92e_k

Anbefaler lærere å ta våttkort

Førstelektorene Egil Galaaen Gjølme og Elin Bø Morud ved NTNU mener at svømmeundervisning utendørs er et positivt tiltak. Samtidig er de klare på at lærernes nødvendige kompetanseutvikling lar seg løse.

Svømmeundervisningen skal nå foregå utendørs. Gjerne i sjø, elv og islagte vann. Med økt fokus på realistisk opplæring håper man å redusere drukningstallene. Overgangen til utendørsundervisning krever også en oppgradering av lærernes kompetanse. Støttet av innovative treningsmodeller utviklet i samarbeid mellom Redningsselskapet, Norges Padleforbund og NTNU, tror førstelektorene at denne omstillingen blir overkommelig.

Våttkort for lærere

Opplæringssystemet Våttkort, utviklet i samarbeid mellom Norges Padleforbund, Redningsselskapet og NTNU, er et relativt nytt system som skolene kan bruke for å dokumentere kompetanse. Dette kompetanse- og opplæringssystemet omfatter svømming, selvberging og livredning. Gjennom transparente emneplaner sikrer det at deltakerne vet hva de skal lære og bør kunne, og at de forstår hva som forventes av dem, skriver førstelektorene.

Les hele saken hos Utdanningsnytt.