design-uten-navn-(13)

74 menn og fem kvinner druknet i 2023

I Norge gjør Redningsselskapet en viktig jobb med å føre drukningsstatistikk. I en pressemelding publisert på NTB 10. januar, oppsummerer Redningsselskapet drukningsstatistikken for 2023.  Denne statistikken viser blant annet at det druknet totalt 79 personer i 2023, og at 94% av de omkomne var menn. 

Ferske tall fra Redningsselskapets drukningsstatistikk viser at tre personer mistet livet i drukningsulykker i desember. Statistikken for 2023 viser at det druknet totalt 79 personer i Norge. 94% av de omkomne var menn.

Tre personer mistet livet i drukningsulykker i desember. I 2023 druknet totalt 79 personer i Norge. 94 prosent av de omkomne var menn, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.  

I 2023 var antallet drukningsulykker 11 prosent lavere sammenlignet med 2022, da 89 personer druknet. 94 prosent av de som mistet livet i drukningsulykker i fjor var menn. Det er ti prosent over snittet de siste sju årene. Seks av ti var over 40 år.  

– Nedgang er positivt, men 79 liv tapt til drukning er en sterk påminnelse om at drukning er en samfunnsutfordring som må løses. Vi er nødt til å nå spesielt voksne menn for at drukningstallene i Norge skal gå ned, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Grete Herlofson.

Tre ulykker i desember

Tre personer mistet livet i drukningsulykker i desember.

  • En mann i 20-årene er fremdeles savnet etter at han falt over bord fra et fiskefartøy utenfor Loppa i Troms og Finnmark i første halvdel av måneden.
  • I Vestland omkom to personer etter fall fra land. En mann i 70-årene ble funnet livløs i sjøen i Bergen sentrum, mens en mann i 80-årene falt i sjøen og druknet i Bjørnafjord.   

 

Fall fra land og fritidsbåt vanligst 

Også i 2023 skjedde de flest drukningsulykkene etter fall fra land og fra fritidsbåt.  

26 personer druknet etter å ha falt fra land, noe som er sju færre enn året før. Ulykkene skjedde blant annet på tur, fra brygger og kaier i forbindelse med uteliv, og under fiske fra land. 42 prosent av de omkomne falt i elver.  

23 personer omkom fra fritidsbåt i 2023. Alle var menn i alderen 19 – 94 år. To kajakk- og to kite-ulykker er inkludert i denne kategorien. I 2022 var det 32 ulykker fra fritidsbåt.   

Det var også fem drukningsulykker fra yrkesfartøy. Fire av ulykkene skjedde fra fiskebåter, mens en person omkom etter å ha falt over bord fra et tankskip.  

Flere badeulykker 

13 personer omkom under bading i 2023, mot ti året før. To av ulykkene skjedde i innendørs svømmebasseng. 

Alle de tre ulykkene med barn i fjor skjedde under bading. Bading og fall fra land er de vanligste ulykkestypene i aldersgruppen 0 – 14 år.  

Fem menn omkom i forbindelse med dykking i 2023. En kvinne og fire menn døde etter at kjøretøy havnet i vannet. En kvinne druknet etter å ha falt gjennom isen. To ulykker er registrert som «Annet», deriblant en mann som omkom i et forsøk på å redde eget barn.  

Barn og unge 

Tre barn under 14 år og 12 unge mennesker i alderen 15 og 25 år mistet livet i drukningsulykker i fjor.  

– I et land med så mye sjø, vann og elver som Norge trenger vi å lære trygg ferdsel, svømming og livredning fra vi er små. Dette er livreddende læring der skolen har en livsviktig oppgave, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner som Redningsselskapet, sier Herlofson.

Ulykker i alle fylker 

Det var drukningsulykker i alle fylker også i fjor.

  • Vestland topper statistikken med 13 drukningsulykker.
  • I Rogaland druknet 12 personer i fjor.
  • I Agder druknet 11 personer, noe som er flere enn på mange år.  
  • Oslo og Vestfold og Telemark hadde færrest drukningsulykker, med to ulykker i hvert fylke.  


– Det er viktig å få til en mer samlet og helhetlig nasjonal innsats mot drukningsulykker, og økt bevissthet rundt drukningsforebygging både blant barn og voksne. Det er bra at regjerning kommer med handlingsplan for drukningsforebygging. Men tallene er tydelige og viser at det kreves umiddelbar handling, sier Herlofson.

Se detaljert drukningsstatistikk for 2023 på rs.no/drukning (fanen "utvikling over tid").

Fire nordmenn druknet utenlands 

Også utenfor landets grenser mistet fire norske statsborgere livet til drukning i 2023. To av ulykkene skjedde i Sverige, der en eldre mann gikk gjennom isen og en mann i 50-årene druknet etter fall fra en brygge. En eldre kvinne omkom i en badeulykke i Israel, og en eldre mann døde under bading i Spania.  

  • Statistikken endres om det framkommer nye opplysninger.  
  • Dødsulykker med fritidsbåt som ikke skyldes drukning, er ikke en del av denne statistikken – se Sjøfartsdirektoratet for oversikt over totalt antall dødsulykker fra fritidsbåt.