Medlemmer

1200px-dnt_logo.svg

Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med  over 300 000 medlemmer i 56 lokale medlemsforeninger over hele landet. DNT tilrettelegger for et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur- og kulturverdier. DNTs visjon er å bidra til naturopplevelse for livet! 

logo_nls_nett

Norges Livredningsselskap

Norges Livredningsselskap (NLS) er en landsomfattende ideell organisasjon som arbeider for å fremme kunnskap om selvberging, svømming, livredning, førstehjelp og sikkerhet. Organisasjonen ble stiftet i 1906. NLS visjon er å lære alle å ferdes trygt i, på og ved vann. Dette gjøres gjennom opplysningsarbeid og forebyggende tiltak, opplæring av publikum, og utdanning av instruktører.

npf-nett

Norges Padleforbund

Norges Padleforbund (NPF) ble stiftet i 1934, og er et særforbund i Norges Idrettsforbund. NPF har "Padleglede for alle!" som visjon, og mål om å fremme padlesporten i Norge, fremme forståelse for hensynsfull opptreden i naturen blant sine medlemmer, og sørge for at all padling drives på sikkerhetsmessig forsvarlig vis slik at ulykker unngås.

nsf-nett

Norges Svømmeforbund

Norges Svømmeforbund (NSF) ble stiftet i 1910, og er tilsluttet Norges idrettsforbund. NSF skal arbeide for at alle gis muligheter til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. NSF skal være en ledende organisasjon for å fremme svømmeaktiviteter og livredning. Mottoet er «Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder».

rs-logo-nett

Redningsselskapet

Redningsselskapet (RS) er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1891. RS jobber for å gjøre det tryggere å ferdes på og ved sjøen, og visjonen er at ingen skal drukne. RS har redningsskøyter i beredskap langs hele kysten og på to innsjøer. RS arbeider med drukningsforebygging blant barn, unge og voksne.

skafor-2

Skadeforebyggende Forum

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en ideell medlemsorganisasjon. Oppdraget er å formidle kunnskap om skader, ulykker og forebygging, og motivere til innsats. Skafor samarbeider med kommuner, organisasjoner, myndigheter og næringsliv over hele landet.

Bli medlem

Alle ideelle organisasjoner som har drukningsforebygging som en del av virksomheten eller formålet kan bli medlem i Flyte.

Les mer om medlemskap her