Hold innlegg på Flytekonferansen 2024

Har du gjennomført forskning, utformet policy eller prosjekter/kampanjer som andre kan ha nytte av å høre om når vi samles på Flytekonferansen 24. og 25. januar i 2024? Da vil vi gjerne høre fra deg innen 15. oktober i år.

Innlegget må være relevant for å forebygge drukningsulykker i Norge, direkte eller indirekte. Aktuelle konferansetemaer er:

 • Vannkompetanse, svømme- og livredningsopplæring: Forskning og praktiske eksempler på svømme- og livredningsopplæring i skolen (inne og ute); sikkerhet i opplæring; svømmeopplæring og vannkompetanse for alle aldersgrupper, covid-pandemien og effekt på barns svømmeferdigheter osv.
   
 • Policy, partnerskap og planlegging: Temaet omfatter for eksempel nasjonale, regionale og lokale planer for drukningsforebygging og sikkerhet rundt vann; myndighetenes rolle i drukningsforebygging; evaluering og eksempler på drukningsforebyggende tiltak/kampanjer; tverrsektorielle tilnærminger og offentlig-privat partnerskap.
   
 • Aktiviteter og yrker: Forskning, policy og tiltak rettet mot aktiviteter der drukning og andre områder innen vannsikkerhet. Eksempler kan være ulykker fra fritidsbåt, under dykking, etter fall gjennom is og ulykker relatert til fiskeryrket eller oppdrettsnæringen.
   
 • Livsstadier og befolkning: Forskning, policy og tiltak som adresserer livsstadier og befolkningsbaserte tilnærminger til drukningsforebygging. Eksempler på livsstadier er barn, ungdom, menn og eldre. Eksempler på befolkning kan være minoriteter, regionale forskjeller, sosioøkonomiske forskjeller osv. Andre aktuelle temaer kan være folkehelseperspektiv på vannaktiviteter og drukning som folkehelseutfordring.
   
 • Måling og kartlegging av drukning: Forskning som analyserer omfanget av fatale og ikke-fatale drukningsulykker; trender; risikofaktorer; sosio-økonomiske konsekvenser osv.
   
 • Drukning og kaldt vann: Forskning på drukning i kaldt vann; nedkjøling og hypotermi; SAR (søk og redning) i kaldt vann; opplysningskampanjer osv.
   
 • Sikkerhet i kystområder: Forskning, policy og tiltak innenfor for eksempel kyst-turisme; SAR (søk og redning); beste praksis i redningsoperasjoner; ny teknologi innen sikkerhet og redning; operasjoner og utstyr; sikkerhet og utforming av trygge badeplasser; sikring av kai og brygge osv.
   
 • Medisinske spørsmål og behandling: Temaer kan være HLR og førstehjelp; caser og beste praksis; underliggende sykdommer og drukning e.l.
   
 • Globale utviklingsagendaer: Strategier for å fremme FN-resolusjonen om drukningsforebygging; drukningsforebygging i utviklingsagendaen osv.
   
 • Katastrofer, klimaendringer og drukningsforebygging: Eksempler på temaer kan være beredskapsplaner og drukningsforebygging; beredskap mot flom; befolkningsvarsling og lokal beredskap.

Send inn et sammendrag (abstract) av forskningen eller beste praksis som du ønsker å presentere. Sammendraget skal være på maks 300 ord og omhandle problemstilling(er), perspektiv og bakgrunn. Oppgi hvilket eller hvilke temaer du/dere mener forskningsprosjektet vil falle inn under.  Fyll ut skjemaet under senest 15. oktober. 

Ja, jeg vil holde et innlegg på Flytekonferansen 2024.

Takk for at du vil holde innlegg på Flytekonferansen 2024!

Hei!

Programkomiteen vil gå gjennom sammendragene for å sette sammen et best mulig konferanseprogram. Alle som har sendt inn sammendrag/abstract får tilbakemelding innen 1. november.

Innleggene som blir valgt ut skal være på maks 30 minutter (20 minutter til presentasjon, 10 minutter til spørsmål og kommentarer). En skriftlig versjon av innlegget skal inn i en digital konferanserapport, som utgis i etterkant (senest 15. februar 2024).

Flyte dekker opphold på konferansen for alle som holder foredrag (gjelder én person per foredrag, dersom flere holder foredraget sammen). Reiseutgifter kan dekkes helt eller delvis i spesielle tilfeller. 

Vennlig hilsen

Programkomiteen

Vis skjema igjen

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)
* Obligatorisk felt

Behandling av innsendte abstracts

Programkomiteen vil gå gjennom sammendragene og sette sammen et best mulig konferanseprogram. Alle som har sendt inn sammendrag/abstract får tilbakemelding innen 1. november.

Innleggene som blir valgt ut skal være mellom 15 og 30 minutter, inkludert tid til spørsmål og kommentarer. En skriftlig versjon av innlegget skal inn i en digital konferanserapport, som utgis i etterkant.

Flyte dekker opphold på konferansen for alle som holder foredrag (gjelder én person per foredrag, dersom flere holder foredraget sammen). Reiseutgifter kan dekkes helt eller delvis i spesielle tilfeller. 

Konferansen blir tatt opp. Det er foreløpig ikke bestemt om konferansen skal streames. 

Programkomiteen består av Egil Galaaen Gjølme (førstelektor institutt for lærerutdanning, NTNU), Tanja Krangnes (fagsjef drukningsforebygging, Redningsselskapet), Jan Kjensli (utviklingskonsulent, Norges Svømmeforbund) og Linda Melander (instruktør og utdanningsansvarlig, Norges Livredningsselskap)

Del invitasjonen!

I tillegg til at noen forskere og praktikere får tilsendt denne invitasjonen direkte, oppfordrer vi deg til å dele denne lenken med alle relevante miljøer og personer. På forhånd takk for hjelpen – vi ser fram til en spennende og viktig konferanse!