Vil du holde et innlegg på konferansen?

Vi har nå stengt for innsending av forslag til innlegg på Drukningskonferansen 2023. De innkomne forslagene blir behandlet i første halvdel av november. 

Har du gjennomført forskning/studier eller prosjekter/kampanjer som andre kan ha nytte av å høre om på Drukningskonferansen 2023? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Innlegget må være relevant for å forebygge drukningsulykker i Norge, direkte eller indirekte. Aktuelle temaer kan være:

  • Svømmeopplæring, livredning og vannkompetanse inne og ute
  • Atferd, holdninger og kompetanse
  • Utsatte grupper (minoriteter, eldre, ungdom, menn)
  • Drukningsforebyggende tiltak og kampanjer - eksempler på beste praksis
  • Turisme og ulykker i vann
  • Kaldt vann, kuldesjokk, nedkjøling, hypotermi
  • Data, statistikk, analyse av drukningsulykker (fatale/ikke-fatale)
  • Drukning og folkehelse
  • Utforming av trygge badeplasser, brygger og andre områder nær vann

Send inn et sammendrag (abstract) av forskningen eller beste praksis som du ønsker å presentere. Sammendraget skal være på maks 300 ord og omhandle problemstilling(er), perspektiv og bakgrunn. Oppgi hvilket eller hvilke temaer du/dere mener forskningsprosjektet vil falle inn under.  Fyll ut skjemaet under innen 1. november. 

Behandling av abstracts

Programkomiteen vil gå gjennom sammendragene og sette sammen et best mulig konferanseprogram. Alle som har sendt inn sammendrag/abstract får tilbakemelding innen 20. november.

Innleggene som blir valgt ut skal være mellom 15 og 30 minutter, inkludert tid til spørsmål og kommentarer. En skriftlig versjon av innlegget skal inn i en digital konferanserapport, som utgis i etterkant (senest 1. februar 2023).

Flyte dekker rene reiseutgifter (ikke kostgodtgjørelse på reisen) og opphold på konferansen for alle som holder foredrag (gjelder én person per foredrag, dersom flere holder foredraget sammen).

Konferansen blir strømmet og opptak legges ut i ettertid.

Del invitasjonen!

I tillegg til at noen forskere og praktikere får tilsendt denne invitasjonen direkte, oppfordrer vi deg til å dele denne lenken med alle relevante miljøer og personer. På forhånd takk for hjelpen – vi ser fram til en spennende og viktig konferanse!

Vennlig hilsen Programkomiteen

Siv Jensen, daglig leder i Flyte
Egil Galaaen Gjølme, førstelektor institutt for lærerutdanning, NTNU
Tanja Krangnes, fagsjef drukningsforebygging, Redningsselskapet
Eva Vaagland, daglig leder, Skadeforebyggende Forum
Jan Kjensli, utviklingskonsulent, Norges Svømmeforbund